Monthly Archives: January 2022

Audio: Năm Mới và Sự Đổi Mới

Bài giảng 25 phút (DT)Đề tài: Năm Mới và Sự Đổi MớiGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình    

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Tìm Kiếm Gì Trong Năm Mới

Bài giảng 25 phút (DT)Đề tài: Tìm Kiếm Gì Trong Năm MớiGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình  

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Năm Mới Người Mới Việc Mới

Bài giảng 25 phút (DT)Đề tài: Năm Mới Người Mới Việc MớiGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình  

Posted in Đời Sống An Bình | 2 Comments

Chết Không Phải Là Hết

Huỳnh Quốc Bình … Con người hữu hạn không thể nhìn vào cách qua đời của người khác để nói rằng đó là “phước”, hay “họa”, hoặc làm thước đo cho tiêu chuẩn đạo đức… Câu nói “chết là hết” … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Nhìn Lại Lịch Sử: Bác sĩ Tín- Chuyện Về Người Làm Ra Chai Dầu Xứ Việt

  (Tài liệu trích từ văn bản do Thế thứ 18 cung soạn, Ban tu chính phổ hệ Bùi Kiến Tiến – Bùi Kiến Quang) Nhìn Lại Lịch Sử         Bác sĩ Tín, chuyện về người làm ra chai dầu … Continue reading

Posted in Y Học và Đời Sống, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

Audio: Những Điều Cần Tìm Trong Năm Mới

Bài giảng 25 phút (DT)Đề tài: Những Điều Cần Tìm Trong Năm MớiGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình Quý vị sẽ có dịp nghe nhiều điều ít ai muốn đụng đến bởi vì nó rất dễ mất lòng người khác hay … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Tại Sao Tôi Phải Chích Vaccine?

Huỳnh Quốc Bình …Cúm Tàu có làm chết người thật nhưng vẫn không nguy hiểm bằng sự sợ hãi mà kẻ ác gieo vào đầu con người, và chính sự sợ hãi đó mới là thủ phạm giết dần tinh … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình, Y Học và Đời Sống, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

Audio: Chúc Mừng Năm Mới

Bài giảng 26 phút (DT)Đề tài: Chúc Mừng Năm MớiGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment