Monthly Archives: March 2020

Audio: Cầu Nguyện Với Thiên Chúa!

Bài giảng luận 27 phút. Đề tài: Cầu Nguyện Với Thiên Chúa Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | 1 Comment

Đừng Vì “Mẹ Nấm” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Mà Trúng Kế VC!

Huỳnh Quốc Bình … Người tử tế không thể kết đoàn với bọn gian trá, bất lương, để chứng tỏ mình có đoàn kết… Có người nào từng thi ân cho ai đó mà không tỏ ra tức giận khi … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | 2 Comments

Audio: Sự Bình An Thật Trước Đại Dịch Covid 19!

Bài giảng 17 phút Đề tài: Sự Bình An Thật Trước Đại Dịch Covid 19! Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình  

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Dịch Bệnh Coronavirous

Bài nói chuyện 30 phút Đề tài: Dịch Bệnh Coronavirous Thuyết trình: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Sự lo lắng và sợ hải

Bài giảng 25 phút. Đề tài: Sự lo lắng và sợ hải Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình  

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment