Category Archives: Chúng Ta và Thời Cuộc

Audio: Võ Đại Tôn- Quốc Hận 30-4 và hiện tình đất nước VN

Hội luận chính trị (47 phút) Đề tài: Quốc Hận 30-4 và hiện tình đất nước Việt Nam. Khách mời hội luận: Chiến sĩ Võ Đại Tôn Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | 3 Comments

Audio: Nạn Nhân Của United Airlines và Nạn Nhân Của VC

Hội luận chính trị (45 phút) Đề tài: Nạn nhân của United Airlines và nạn nhân VC Khách mời hội luận: Ông Đỗ Văn Phúc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Những Gì Xảy Ra Sau Hơn 4 Thập Niên VC Chiếm Miền Nam

Hội luận chính trị (47 phút) Đề tài: Những Gì Xảy Ra Sau Hơn 4 Thập Niên VC Chiếm Miền Nam Khách mời hội luận: Mục Sư Phạm Ngọc Hùng Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Sự Vô Cảm Của Người Việt Nam

Hội luận chính trị (47 phút) Đề tài: Sự Vô Cảm Của Người Việt Nam Khách mời hội luận: BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Hiện tượng làm lu mờ ngày Quốc Hận 30-4 và biểu tượng của người Việt Quốc Gia

Hội luận chính trị (45 phút) Đề tài: Hiện tượng làm lu mờ ngày Quốc Hận 30-4 và biểu tượng của người Việt Quốc Gia Diễn giả: Ông Đỗ Văn Phúc Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Ai sẽ là người lo cho nước Việt chúng ta?

Hội luận chính trị (48 phút) Đề tài: Ai sẽ là người lo cho nước Việt chúng ta? Diễn giả: Nhà Văn Hải Triều và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Những điều liên quan đến cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3 năm 2017

Hội luận chính trị (49 phút) Đề tài: Ủng hộ lời kêu gọi của “Những điều liên quan đến cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3 năm 2017 Diễn giả: Nhà Văn Thụy Vi Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment