Category Archives: Chúng Ta và Thời Cuộc

Trách nhiệm con dân Chúa đối với đất nước của mình

Huỳnh Quốc Bình và Mục Sư Phạm Ngọc Hùng Hội luận chính trị: Trách nhiệm con dân Chúa đối với đất nước của mình Thời lượng: 52 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Cờ Vàng và chính trị

Hội luận chính trị: Cờ Vàng và chính trị Huỳnh Quốc Bình và Mục Sư Phạm Ngọc Hùng Thời lượng: 45 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Chụp Mũ

Hội luận chính trị Huỳnh Quốc Bình và Nhà Văn Hải Triều Đề tài: Chụp Mũ Thời lượng: 47 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Người Tin Lành và sự tự vệ

Huỳnh Quốc Bình và Mục Sư Trần Tấn Hưng Hội luận chính trị: Người Tin Lành và sự tự vệ Thời lượng: 45 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Tâm Tình Với Nhà Thơ Ngô Minh Hằng

Huỳnh Quốc Bình và Nhà Thơ Ngô Minh Hằng Hội luận chính trị: Tâm Tình Với Nhà Thơ Ngô Minh Hằng Thời lượng: 47 phút

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment