Category Archives: Chúng Ta và Thời Cuộc

Audio: Hiện tượng làm lu mờ ngày Quốc Hận 30-4 và biểu tượng của người Việt Quốc Gia

Hội luận chính trị (45 phút) Đề tài: Hiện tượng làm lu mờ ngày Quốc Hận 30-4 và biểu tượng của người Việt Quốc Gia Diễn giả: Ông Đỗ Văn Phúc Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Ai sẽ là người lo cho nước Việt chúng ta?

Hội luận chính trị (48 phút) Đề tài: Ai sẽ là người lo cho nước Việt chúng ta? Diễn giả: Nhà Văn Hải Triều và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Những điều liên quan đến cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3 năm 2017

Hội luận chính trị (49 phút) Đề tài: Ủng hộ lời kêu gọi của “Những điều liên quan đến cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3 năm 2017 Diễn giả: Nhà Văn Thụy Vi Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Ủng Hộ Cuộc Tổng Biểu Tình Tại Việt Nam

Hội luận chính trị (51 phút) Đề tài: Ủng hộ lời kêu gọi của “Tập Hợp Quốc Dân Việt” về cuộc tổng biểu tình tại Việt Nam Diễn giả: Nhà Văn Hải Triều và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Điều hợp: … Continue reading

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Tình Hình Chính Trị Tại VN và Cuộc Đấu Tranh Chống Cộng Của LM Nguyễn Văn Lý

Hội luận chính trị (46 phút) Đề tài: Tình Hình Chính Trị Tại VN và Cuộc Đấu Tranh Chống Cộng Của LM Nguyễn Văn Lý Diễn giả: Ông Đỗ Văn Phúc Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Nhìn Về Cuộc Đấu Tranh Chống Cộng Trong Nước

Hội luận chính trị (48 phút) Đề tài: Nhìn Về Cuộc Đấu Tranh Chống Cộng Trong Nước Diễn giả: Nhà Văn Hải Triều và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Audio: Trách Nhiệm Của Người Việt Tỵ Nạn VC Đối với Quốc Gia Tạm Dung

Hội luận chính trị (44 phút) Đề tài: Trách Nhiệm Của Người Việt Tỵ Nạn VC Đối với Quốc Gia Tạm Dung Diễn giả: BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment