Monthly Archives: January 2019

Tại Sao Chống Đối Những Điều Hợp Lý và Ủng Hộ Những Điều Phi Lý?

Huỳnh Quốc Bình … Tôi không tin, có ai dại dột đến độ mở toang cửa nhà mình, hoặc ngu xuẩn đến nỗi tối đi ngủ không cài cửa, chỉ vì muốn chứng tỏ với mọi người, mình tử tế, … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Audio: Những Ý Niệm Có Tính Cách Truyền Thống Nhưng Phản Thánh Kinh

Bài giảng 32 phút tại “Vietnamese Baptist Church of Olympia, Washington” Chúa Nhật, ngày 6 tháng 1 năm 2019 Đề tài: Những Ý Niệm Có Tính Cách Truyền Thống Nhưng Phản Thánh Kinh Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình  

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment