Monthly Archives: March 2023

Nói Về “Nghệ Thuật Phục Vụ Khách Hàng và Giao Tiếp Hằng Ngày”

Huỳnh Quốc Bình Người ta không thể đổ thừa cho Thiên Chúa hay Ông Trời về tánh khí của mình. Đừng bao giờ khẳng định rằng, “Trời sanh tôi như thế” bởi ai cũng có thể chọn lựa để làm … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Audio: Trí Thức và Tri Thức

Bài giảng luận: 24 phút (DT) St.Đề tài: Trí thức và tri thứcGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình    

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Cần Nghiêm Khắc Với Chính Mình!

Bài giảng luận: 24 phút (DT) St.Đề tài: Cần Nghiêm Khắc Với Chính MìnhGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment