Monthly Archives: December 2022

Audio: Từ Truyền Thống Đến Thói Quen

Bài giảng 25 phút (DT) St.Đề tài: Từ Truyền Thống Đến Thói Quen Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Chọn Thiên Đàng Hay Hỏa Ngục?

Huỳnh Quốc Bình Hỏa ngục không phải là nơi dành cho loài người mà là cho ma quỷ. Ai muốn linh hồn mình được sống đời đời trên Thiên Đàng hay sa xuống hỏa ngục đều do sự chọn lựa … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | 1 Comment

Nhắc Về Sự Chết Của Chúa Trong Mùa Giáng Sinh

Huỳnh Quốc Bình Tổ chức kỷ niệm ngày Đức Chúa Jesus giáng sinh là ý của con người. Rao truyền sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế mới là ý Chúa. *** Các sách Phúc Âm trong … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | 1 Comment

Audio: Chuẩn Bị Tham Dự Lễ Giáng Sinh!

Bài giảng 25 phút (DT) St.Đề tài: Chuẩn Bị Tham Dự Lễ Giáng SinhGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình Ngày Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh là biểu tượng của yêu thương. Thế nhưng số người thật sự mừng ngày Chúa Cứu … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Người Chết Theo Mùa Đông! Chết Vì Khí Độc Carbon Monoxide

Huỳnh Quốc Bình Hằng năm tôi quảng bá lại bài viết này để nhắc mọi người và nhắc chính mình về loại khí độc Carbon Monoxide. Tôi sẽ không đăng tải bài này nữa khi không còn ai chết bởi … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình, Đời Sống Quanh Ta | 3 Comments

Audio: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!

Bài giảng 24 phút (DT) St.Đề tài: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình Nội dung chính:Chúng ta cần cảm tạ Chúa một cách hết lòng. Chúng ta sẽ không cảm tạ Chúa theo kiểu xác thịt, … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Tạ Ơn Trời Cảm Ơn Người

Bài giảng 24 phút (DT) St.Đề tài: Tạ Ơn Trời Cảm Ơn Người!Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình    

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment