Category Archives: Đời Sống An Bình

Audio: Tạ Ơn Trời Cảm Ơn Người

Bài giảng 30 phút Đề tài: Tạ Ơn Trời Cảm Ơn Người Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Ủng Hộ Hôn Nhân Đồng Tính

Bài giảng 24 phút Đề tài: Ủng Hộ Hôn Nhân Đồng Tính Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Kỳ Thị Hôn Nhân Đồng Tính

Bài giảng 25 phút Đề tài: Kỳ Thị Hôn Nhân Đồng Tính Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình Thị trưởng thành phố Liège, Bỉ,  Willy Demeyer, cử hành lễ hôn nhân của một cặp đồng tính. Con người có quyền chọn … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Cạp Đất Mà Ăn

Bài giảng 25 phút Đề tài: Cạp đất mà ăn Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Lòng Thương Xót

Bài giảng 25 phút Đề tài: Lòng thương xót Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Sống Gương Mẫu và Khích Lệ

Bài giảng 29 phút tại Thánh Kinh Viện Việt Nam hay The Vietnamese Bible Institute (V.B.I.), Olympia, Washington, USA tháng 8 năm 2016. Tuy bài giảng đã cũ nhưng ý tình của tôi vẫn còn đó. Đề tài: Sống Gương … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Con người và thiên tai

Bài giảng 25 phút Đề tài: Con người và thiên tai Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình  

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment