Category Archives: Đời Sống An Bình

Audio: Năm Mới Người Mới Việc Mới

Bài giảng 23phút (DT) St.Đề tài: Năm Mới Người Mới Việc MớiGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | 2 Comments

Audio: Khai Thông Đầu Năm

Bài giảng 26 phút (DT) St.Đề tài: Khai Thông Đầu NămGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Những Điều Cần Tìm Trong Năm Mới

Bài giảng 23 phút (DT) St.Đề tài: Những Điều Cần Tìm Trong Năm MớiGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình   Quý vị sẽ có dịp nghe nhiều điều ít ai muốn đụng đến bởi vì nó rất dễ mất lòng người … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Chúc Mừng Năm Mới

Bài giảng 26 phút (DT) St.Đề tài: Chúc Mừng Năm MớiGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình  

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Sau Ngày Lễ Giáng Sinh

Bài giảng 23 phút (DT) St. Đề tài: Sau Ngày Lễ Giáng Sinh! Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Từ Truyền Thống Đến Thói Quen

Bài giảng 25 phút (DT) St.Đề tài: Từ Truyền Thống Đến Thói Quen Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Chuẩn Bị Tham Dự Lễ Giáng Sinh!

Bài giảng 25 phút (DT) St.Đề tài: Chuẩn Bị Tham Dự Lễ Giáng SinhGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình Ngày Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh là biểu tượng của yêu thương. Thế nhưng số người thật sự mừng ngày Chúa Cứu … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Sống Gương Mẫu và Khích Lệ

Bài giảng 25 phút tại Thánh Kinh Viện Việt Nam hay The Vietnamese Bible Institute (V.B.I.), Olympia, Washington, USA ngày 6 Tháng Tám, năm 2016. (KHÔNG phát thanh trên radio) Đề tài: Sống Gương Mẫu và Khích Lệ Giảng luận: … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!

Bài giảng 24 phút (DT) St.Đề tài: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình Nội dung chính:Chúng ta cần cảm tạ Chúa một cách hết lòng. Chúng ta sẽ không cảm tạ Chúa theo kiểu xác thịt, … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Tạ Ơn Trời Cảm Ơn Người

Bài giảng 24 phút (DT) St.Đề tài: Tạ Ơn Trời Cảm Ơn Người!Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình    

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment