Category Archives: Đời Sống An Bình

Audio: Sau Ngày Lễ Giáng Sinh

Bài giảng 23 phút (DT) St. Đề tài: Sau Ngày Lễ Giáng Sinh! Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Từ Truyền Thống Đến Thói Quen

Bài giảng 25 phút (DT) St.Đề tài: Từ Truyền Thống Đến Thói Quen Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Chuẩn Bị Tham Dự Lễ Giáng Sinh!

Bài giảng 25 phút (DT) St.Đề tài: Chuẩn Bị Tham Dự Lễ Giáng SinhGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình Ngày Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh là biểu tượng của yêu thương. Thế nhưng số người thật sự mừng ngày Chúa Cứu … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Sống Gương Mẫu và Khích Lệ

Bài giảng 25 phút tại Thánh Kinh Viện Việt Nam hay The Vietnamese Bible Institute (V.B.I.), Olympia, Washington, USA ngày 6 Tháng Tám, năm 2016. (KHÔNG phát thanh trên radio) Đề tài: Sống Gương Mẫu và Khích Lệ Giảng luận: … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!

Bài giảng 24 phút (DT) St.Đề tài: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình Nội dung chính:Chúng ta cần cảm tạ Chúa một cách hết lòng. Chúng ta sẽ không cảm tạ Chúa theo kiểu xác thịt, … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Tạ Ơn Trời Cảm Ơn Người

Bài giảng 24 phút (DT) St.Đề tài: Tạ Ơn Trời Cảm Ơn Người!Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình    

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Đền Ơn Đáp Nghĩa

Bài giảng 24 phút (DT)Đề tài: Đền Ơn Đáp NghĩaGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Thái Độ Vô Ơn

Bài giảng 24 phút (DT)Đề tài: Thái Độ Vô ƠnGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | 1 Comment

Audio: Dạy Trẻ Như Bón Cây

Bài giảng 26 phút (DT) Đề tài: Dạy Trẻ Như Bón Cây Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Vài Cách Dạy Trẻ Con

Bài giảng 25 phút (DT) Đề tài: Vài Cách Dạy Trẻ Con Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment