Monthly Archives: July 2022

Audio: Kính Chúa và Yêu Người

Bài giảng 23 phút (DT)Đề tài: Kính Chúa và Yêu NgườiGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Tựa Như Điều Ác

Bài giảng 25 phút (DT)Đề tài: Tựa Như Điều ÁcGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Thói Quen Trễ Giờ

Huỳnh Quốc Bình Nhiều người Việt Nam rất đúng giờ cho những trường hợp quan trọng liên quan đến quyền lợi riêng tư của mình. Nhiều người Việt Nam than phiền về tình trạng trễ giờ của “phe ta”, nhưng … Continue reading

Posted in Những Chuyện Khó Nói, Tác giả Huỳnh Quốc Bình | 1 Comment

Audio: Hội Thánh và Nhà Thờ

Bài giảng 26 phút (DT)Đề tài: Hội Thánh và Nhà ThờGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment