Sụp Đổ Niềm Tin Nếu Đức Chúa Jesus Không Sống Lại

Huỳnh Quốc Bình

… Nếu chúng ta chỉ biết lên án Giu-đa mà có đời sống theo kiểu Giu-đa thời đại, hãy coi chừng có ngày chúng ta cũng sẽ thắt cổ như Giu-đa, hoặc lúc ấy có muốn cắn lưỡi tự tử cũng không còn răng để mà cắn…

***


Người viết bài này tin tưởng tuyệt đối vào quyển Thánh Kinh mà mình có trong tay. Dù vậy, tôi vẫn thử tự đặt mình vào vị trí của những người tìm cách bài bát đạo Chúa, hoặc xách mé niềm tin của những ai tin vào sự cứu rỗi của Chúa để có một câu hỏi theo kiểu “thách đố” rằng: Nếu nhân vật Jesus trong Thánh Kinh không sống lại thì sao?

Câu trả lời rằng: Nếu Đức Chúa Jesus không sống lại, đức tin của những người Thiên Chúa Giáo sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Thật ra, trong Thánh Kinh Tân Ước đã có câu trả lời cho điều này. Đây là lời khẳng định của Sứ Đồ Phao-lô: “Nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích…” (1 Cô-rinh-tô 15:17a).

Thánh Kinh Tân Ước không đề cập đến hai Lễ Phục Sinh cũng như Lễ Giáng Sinh, và Thánh Kinh Tân Ước không bắt buộc con dân Chúa phải tổ chức ăn mừng gì cả. Dù vậy, con người bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời là hành động đáng khen. Sự kiện Con Trời giáng trần, hoặc khi Con Trời từ “kẻ chết sống lại” có ý nghĩa gì với con dân Chúa hay không cũng còn tùy thuộc vào tấm lòng của từng người nữa.

Trong bài giảng “Ăn Năn Hay Lên Án”, tôi có một số nhận xét về mùa “Lễ Phục Sinh”: Thời điểm này, nhiều con dân Chúa kiêng ăn, cầu nguyện. Kiêng ăn và cầu nguyện là một truyền thống tốt đẹp của những ai có niềm tin vào Thiên Chúa. Kiêng ăn như một hình thức hãm mình để bày tỏ lòng ăn năn sám hối về tội lỗi của mình qua lời cầu nguyện với Thiên Chúa, chứ không phải để khoe khoang đạo đức. Đây là truyền thống tốt đẹp mà Đức Chúa Jesus và các môn đệ của Ngài từng thể hiện. Kiêng ăn không phải là đạo đức mà biết ăn năn tội lỗi mới là hành động thể hiện sự đạo đức.
Quý vị có thể nghe bài giảng 25 phút tại đường link này:
https://huynhquocbinh.net/2023/03/29/audio-mua-chay-an-nan-hay-len-an/
Có nhiều điều hết sức tế nhị theo kiểu nói ra cũng ngại, nhưng nếu không nói ra nó lại càng ngại hơn.

Ngày nay con người tổ chức “Lễ Phục Sinh” để kỷ niệm và mừng về thời điểm Chúa Cứu Thế Jesus đã sống lại sau khi chết. Dù vậy, không phải ai cũng tin điều này. Bằng chứng là hơn hai ngàn năm qua, vẫn có những người cố tạo ra những “bằng cớ” để cố gắng thuyết phục người khác tin rằng nhân vật mang tên Jesus ở xứ Do Thái chẳng chết gì cả. Có người hết sức năng nổ trong việc tán phát những tài liệu hoặc bài viết cho rằng Đức Chúa Jesus không chết lúc bị đóng đinh trên thập tự giá mà “Ngài từng qua Ấn Độ và sống những năm còn lại ở Kashmir.” Họ còn buông những lời lộng ngôn với Thiên Chúa hay Con Trời một cách vô tội vạ nữa kìa. Dù con người có tin về sự giáng trần của Chúa Cứu Thế Jesus, sự chết của Con Trời và sự sống lại của Chúa Ngôi Hai hay không, chương trình cứu rỗi nhân loại mà Đức Chúa Trời đặt trên vai của Đức Chúa Jesus vẫn phải được thực hiện theo lời Thánh Kinh.

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa Cứu Thế Jesus đã sống lại. Sự kiện Đức Chúa Jesus chết và sống lại đã được chính Ngài cho biết trước. Phúc Âm Ma-thi-ơ đã chép điều này, “Ðang khi Ðức Chúa Jesus và môn đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm” (Ma-thi-ơ 17: 22-23).

Mùa Lễ Phục Sinh, chúng ta thường nghe thấy điều gì?
Những điểm chính thường được nhắc đến trong Mùa Phục Sinh gồm có: Sự phản bội của Giu-đa (Judas Iscariot) môn đệ của Ngài. Sự chịu đựng và nỗi thương khó mà Đức Chúa Jesus phải gánh chịu. Các môn đồ bỏ chạy. Thiên Chúa quay lưng với tội lỗi mà Đức Chúa Jesus đã gánh cho loài người. Chúa bị giết và đã sống lại. Chưa hết, nhiều bài giảng tại các ngôi thánh đường, nhà thờ, trên báo chí, truyền thanh, hay truyền hình hầu hết đều lên án Giu-đa một cách hùng hồn và gắt gao. Tội của Giu-đa đã bán Chúa chỉ vì 30 nén bạc. Giu đa đã chỉ điểm cho binh lính La-mã bắt Chúa bằng cái hôn giả dối, nhưng sau đó Giu-đa đã ăn năn, ném bạc trả lại, và đi thắc cổ tự tử. Tuy Giu-đa ngày xưa đã phản Chúa của mình, nhưng so với Giu-đa thời đại ngày nay ông ấy còn liêm sỉ hơn nhiều bởi vì ông đã biết ăn năn, sám hối, và đã tự xử.

Theo tôi, thay vì để thì giờ lên án Giu-đa, con dân Chúa ngày nay cần ăn ở tử tế, tránh những việc làm bất xứng, và cố sống theo những lời dạy của Thánh Kinh. Làm được như thế, sự rao truyền, làm chứng đạo, hay giảng dạy của chúng ta mới có kết quả. Nếu chúng ta chỉ biết lên án Giu-đa mà có đời sống theo kiểu Giu-đa thời đại giống tôi vừa nêu, hãy coi chừng. Coi chừng điều gì? Coi chừng có ngày chúng ta cũng sẽ thắt cổ như Giu-đa, hoặc lúc ấy có muốn “cắn lưỡi tự tử” cũng không còn răng để mà cắn.

Ngày xưa Giu-đa phản Chúa, còn ngày nay chúng ta thế nào? Giu-đa chỉ điểm Chúa bằng cái hôn giả dối, chúng ta có ám hại anh em mình bằng những lời “đạo đức ngoài môi” hay không? Giu đa phản Chúa chỉ vì 30 nén bạc, chúng ta có phản Chúa vì chạy theo quyền lực và vật chất đời này không? Nếu chưa có, chúng ta nên A-men và tạ ơn Chúa. Nếu có, chúng ta cần ăn năn và lìa bỏ những thứ nghịch lại Thánh Kinh để chúng ta không phạm tội cùng Chúa.

Chúng ta không thể nhận mình là con dân Chúa mà có cách sống như con cái ma quỷ. Chúng ta không thể lặn hụp trong tội lỗi mà nhận mình là con dân Ngài. Chúng ta không thể ra vẻ thánh thiện nhưng lại không muốn gần gũi những điều thánh thiện, giống như mấy câu Thơ của Thi Sĩ Tường Lưu:

Ngoài đời tôi sống đua tranh
“Mánh mung” có hạng, lòng tham có thừa.
Vậy mà, đi nhóm nhà thờ
Thì tôi ra vẻ… “thánh đồ” hơn ai.

Người đời thường nói, “Chiếc áo không làm nên nhà tu”, nhưng quyển Thánh Kinh thì khác bởi vì Thánh Kinh từng thay đổi nhiều người từ xấu trở nên tốt qua nhiều thời đại. Ai muốn được Chúa biến đổi, người đó phải biết làm theo lời Thánh Kinh chứ không cần phải cầm Thánh Kinh kè kè bên mình theo kiểu làm dáng đạo đức. Chúng ta thử đọc lại lời phán hay lời mắng của Đức Chúa Jesus dành cho bọn đạo đức giả thời xưa thì sẽ rõ: “Quả thật, ta nói cùng các người, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào Nước Ðức Chúa Trời trước các ngươi” (Ma-thi-ơ 21: 31b).

Con dân Chúa vui mừng vì Chúa Cứu Thế đã sống lại và tin tưởng vào lời hứa của Ngài. Vì hễ Chúa Jesus đã từ kẻ chết sống lại, những người tin Ngài sẽ sống lại dù đã chết rồi. “Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi” (Giăng 11:25).

Trong thư gởi cho người Ga-la-ti, Sứ Đồ Phao-lô đã khẳng định vị trí của mình như sau: “Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Ðức Chúa Jêsus Christ và Ðức Chúa Trời, tức là Cha, Ðấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại” (Ga-la-ti 1:1).

Kết luận
Chúng ta cần rao giảng hay làm chứng về sự chết và sống lại của Chúa. Chúng ta không cần phải là linh mục, mục sư, hay giáo sĩ, hoặc phải có tiền lương cao chúng ta mới làm điều đó. Chúng ta phải sử dụng mọi cơ hội, mọi phương tiện trong sáng, những dịp tiện, và nhất là những “bài giảng ngắn” là cách ăn nết ở của mình để làm gương cho người khác. Từ sự sống đạo ấy của chúng ta sẽ dễ dàng giúp người khác tìm đến sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta không cần phải có chiếc áo nhà dòng, chúng ta không nhất thiết phải luôn có quyển Thánh Kinh trên tay, hoặc chúng ta phải có nhiều bằng cấp treo đầy tường rồi mới rao giảng về sự cứu rỗi của Chúa.

Ngày nay chúng ta cũng cần mạnh dạn như Phao-lô, đừng để bằng cấp thần học hay chức tước trong Giáo Hội làm cho chúng ta chỉ loay hoay tìm kiếm nó mà lại lơ đễnh công việc chứng đạo. Chúng ta cần giảng hay rao truyền về sự chết và sự sống lại của Chúa chúng ta. Chính môn đệ của Chúa Cứu Thế Jesus từng hỏi nhau rằng, “Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” (Lu-ca 24:32b). Ngày nay chúng ta không phải nóng nảy vì không được người khác gọi mình là cha, sư, hay thầy, mà chúng ta nóng nảy để rao truyền về sự chết và sự sống lại của con Trời, đó là Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa của nhân loại.

Huỳnh Quốc Bình
Viết năm 2014. Hiệu đính ngày 29 Tháng Ba, năm 2023
Email: huynhquocbinh@yahoo.com

This entry was posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s