Đừng Để Mình Chết Dưới Tay Ma Quỷ Bởi Vì Đấng Cứu Thế Đã Sống Lại

Huỳnh Quốc Bình

Bàng bạc trong một số bài viết và bài giảng của tôi, tôi đã căn cứ vào lời Thánh Kinh để khẳng định rằng: Nếu Chúa Cứu Thế Jesus không sống lại, đức tin của người Thiên Chúa Giáo hoặc Cơ Đốc Giáo sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Sự kiện Chúa Cứu Thế Jesus sống lại là nền tảng vững chắc cho những ai tin vào sự cứu rỗi của Ngài. Bất cứ ai sử dụng Tây lịch, khó có thể phủ nhận đó là bằng chứng cho khoảng thời gian đánh dấu sự kiện Chúa Cứu Thế Jesus giáng trần. Thánh Kinh đã bày tỏ: Đức Chúa Jesus đã chết thật trong thân xác con người, sau ba ngày Chúa đã sống lại, và thăng thiên.

Dĩ nhiên, ai cũng có quyền tin hay không tin vào lời Thánh Kinh hoặc xem thường những gì người Thiên Chúa Giáo và Cơ Đốc Giáo tôn thờ, nhưng sự kiện người mang tên Jesus được sanh ra tại xứ Do Thái là sự thật, và hơn ba Thập Niên sau đó Ngài bị tập đoàn giáo quyền thời bấy giờ giết chết, và Ngài đã sống lại là điều không thể chối bỏ.

Hơn hai ngàn năm qua, nhiều người vô thần hoặc hữu thần không tin vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Họ đã tìm cách chứng minh rằng người mang tên Jesus không chết thật, hoặc chết rồi nhưng bị các môn đệ hay những người “mê tín” thời đó ăn cắp xác mang đi chỗ khác. Điều này vẫn không làm cho những người sẵn sàng chấp nhận cái chết để giữ vững đức tin, hay rao truyền chân lý và sự cứu rỗi của Ngài phải chùn bước. Thực tế, người ta thấy đã có hằng triệu triệu người được cứu. Những người này đã hoàn toàn thay đổi từ vị trí của những kẻ bất an và tội lỗi đã trở thành những người có sự bình an và có đời sống tốt lành trong xã hội.

Ngày nay nếu con dân Chúa có tổ chức rầm rộ ngày Chúa Phục Sinh, hoặc tỏ ra hết sức thiêng liêng khi kỷ niệm sự thương khó của Chúa mà không đồng sống đồng chết với Chúa một cách thật sự, nên xem lại Thánh Kinh sách Rô-ma 6:3-5.

Ngài đã sống lại mà chúng ta vẫn chết bởi vì chúng ta không thật sự sống theo những gì Ngài dã dạy. Chúng ta chỉ hùng hồn nói chuyện yêu thương nhưng lại không thật sự yêu thương. Chúng ta vẫn tiếp tục sống theo con người cũ của mình, gian dối, điêu ngoa như những thành phần mánh mung, gian dối khác.

Nếu chúng ta là những người chỉ có danh xưng “có đạo” theo kiểu CINO Christian In Name Only, tôi e rằng dù Chúa đã thật sự sống lại, chúng ta vẫn tiếp tục chết mất trong tội lỗi dưới trần gian tạm bợ này.

Trước khi đọc phần kết luận tôi xin trân trọng mời quý vị nghe bài giảng 25 phút có tiêu đề “Sống Đạo” tại đường link này: https://huynhquocbinh.net/2023/04/03/audio-song-dao-2/

Bây giờ tôi xin phép “lạc đề” trong phần kết luận ngắn cho bài viết thật ngắn này.
Chúa dạy chúng ta hiền chứ Ngài không dạy chúng ta hèn. Thánh Kinh sách Khải Huyền 21:8 đã khuyến cáo về những trọng tội không được vào Thiên Đàng, trong đó có tội hèn nhát, giết người, dâm loạn, và nói dối. “Phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai.”


Đứng trước tình trạng xã hội ngày nay bị băng hoại đạo đức và tội ác gia tăng, thiết nghĩ chúng ta phải mạnh dạn lên tiếng cho những gì cần lên tiếng, và chỉ im lặng cho những gì cần im lặng. Chúng ta đừng hèn hay khiếp nhược, và đừng để mình chết dưới tay ma quỷ bởi vì Đấng Cứu Thế đã sống lại.

Huỳnh Quốc Bình
Ngày 6 Tháng Tư, năm 2023
Email: huynhquocbinh@yahoo.com

This entry was posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s