Daily Archives: April 7, 2023

Đừng Để Mình Chết Dưới Tay Ma Quỷ Bởi Vì Đấng Cứu Thế Đã Sống Lại

Huỳnh Quốc Bình Bàng bạc trong một số bài viết và bài giảng của tôi, tôi đã căn cứ vào lời Thánh Kinh để khẳng định rằng: Nếu Chúa Cứu Thế Jesus không sống lại, đức tin của người Thiên … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment