Daily Archives: April 27, 2023

Tìm Kiếm Sự Vinh Hiển Cho Riêng Mình

(Bài Đọc Trong Thời Điểm Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4) Huỳnh Quốc Bình Thánh Kinh dạy tuân phục chính quyền biết lo cho dân chứ Thánh Kinh không dạy con dân Chúa tuân phục bọn cướp hay đám côn đồ … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment