Audio: Tình Yêu Thương!

Bài giảng 27 phút
Đề tài: Tình Yêu Thương
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Tôn Trọng và Tự Trọng!

Huỳnh Quốc Bình

… Là con người, ai cũng muốn được người khác tôn trọn; nhưng nếu muốn người khác tôn trọng mình, trước tiên mình phải xét chính bản thân mình, xem mình có xứng đáng được người khác tôn trọng hay không…

“Phải biết trọng mình thì người mới trọng”. Đây là điều căn bản mà thời niên thiếu ngay bậc tiểu học ai cũng phải học qua ý niệm này trong môn “Đức Dục”.

Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Audio: Hội Thánh Nhà Thờ!

Bài giảng luận 26 phút
Đề tài: Hội Thánh Nhà Thờ
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Sự lo lắng và sợ hải

Bài giảng 25 phút.
Đề tài: Sự lo lắng và sợ hải
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

 

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

“Nhân Cách” Của Một Người

Huỳnh Quốc Bình

Vóc dáng của một người dù được những người chung quanh cho là đẹp hay “xấu” thì đó chỉ là bề ngoài, nhưng nét đẹp bên trong mới là điều đáng nói. Đây không phải là tiêu chuẩn do người viết đặt ra mà là của người đời và của các tôn giáo. Nói đến nét đẹp bên trong là nói đến nét đẹp trường tồn và đó là nhân cách của một người. Nhân cách được tiềm ẩn bên trong của một con người mà chức tước, địa vị hoặc bạc tiền không thể đổi được và cũng không quyền lực nào lấy nó ra khỏi người đó được.

Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Audio: Đức Tin Trong Chúa!

Bài gảng luận 25 phút
Đề tài: Đức Tin Trong Chúa!
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio- Xin Đừng Tuyệt Vọng!

Bài giảng luận 25 phút
Đề tài: Xin Đừng Tuyệt Vọng!
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment