Audio: Bảo Thủ Hay Tự Do

Bài giảng luận: 24 phút
Đề tài: Bảo thủ hay tự do
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

 

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Cần Nghiêm Khắc Với Chính Mình

Bài giảng luận: 26 phút
Đề tài: Cần nghiêm khắc với chính mình
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Đạo và đời

Bài giảng luận: 26 phút
Đề tài: Đạo và đời
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Theo Một Tôn Giáo

Bài giảng luận: 25 phút
Đề tài: Theo Một Tôn Giáo
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Công Cha!

Bài giảng luận 26 phút

Đề tài: Công Cha!

Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Xem Các Chương Trình Video!

Logo TV21-HQB

Image | Posted on by | Leave a comment

Audio: Cha và con

Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình
Đề tài: Cha và con


Thời lượng: 30 phút

Chân thành cảm ơn quý thính giả đã bỏ thì giờ để theo dõi.
Xin quý thính giả vui lòng giúp chuyển đến nhiều người khác.

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Xúc Phạm Nhau

Bài giảng luận: 25 phút
Đề tài: Xúc Phạm Nhau
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Vườn Rau Của Ngoại và Của Má!

Huỳnh Quốc Bình

… Cha Mẹ đã hy sinh cho cháu con cả đời, chẳng lẽ vài mét vuông cho miếng đất để trồng rau, lúc các vị còn sống mà không có được, thì còn gì phũ phàng hơn?…

Khoảng thời gian của bậc tiểu học, tôi chỉ được sống gần Ba Má và anh chị em vào ba tháng hè. Những tháng còn lại thì được gia đình “biệt phái” sống chung với Ông Bà Ngoại và Dì Út để vừa đến trường Quốc ngữ, vừa được ông Ngoại dạy chữ Nho tại nhà và cũng vừa để người lớn trong nhà sai vặt. Ngoài giờ học tôi là cậu bé duy nhất phụ xách nước ao cho Bà Ngoại tưới vườn rau và giàn đậu, mướp, bầu bí… Tháng nào tôi cũng phải đội cả thúng rau quả để biếu hàng xóm và mang ra chợ bán hầu có thể mua lại những thức ăn khác, vì gia đình sử dụng không hết.

Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

Audio: Sống Đạo

Bài giảng 26 phút
Đề tài: Sống Đạo
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment