Audio: Công Cha Nghĩa Mẹ

Bài giảng 26 phút
Đề tài: Công Cha Nghĩa Mẹ
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Của Chồng Công Vợ

Bài giảng 24 phút
Đề tài: Của Chồng Công Vợ
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

 

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Ly Dị!

Bài giảng 26 phút
Đề tài: Ly Dị
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Tình Chồng Nghĩa Vợ

Bài giảng 25 phút
Đề tài: Tình Chồng Nghĩa Vợ
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

 

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Hồ Chí Minh: Tội Đồ Dân Tộc – Thủ Phạm Bán Nước!

Huỳnh Quốc Bình

Bài viết ngày được đăng tải trong số báo đầu năm Âm lịch, 16 tháng 2 năm 2018 của tuần báo Phương Đông News tại Oregon, USA.

LTG: Chuyện thật như đùa là ở Việt Nam ngày nay, có những kẻ mang tượng Hồ Chí Minh vào chùa cho bá tánh tôn thờ. Dĩ nhiên điều này đã bị nhiều Phật tử hay những người tử tế lên tiếng phản đối, nhưng cũng không ít những tên bồi bút cho rằng đúc tượng ông Hồ và mang vào những nơi thờ tự của tôn giáo để mọi người “chiêm ngưỡng” là “phải đạo”. Đúng là miệng lưỡi của ma quỷ.

Image result for hí họa hồ chí minh

Hồ Chí Minh: Tội Đồ Dân Tộc – Thủ Phạm Bán Nước!

Continue reading

Posted in Những Chuyện Khó Nói, Tác giả Huỳnh Quốc Bình | 1 Comment

Audio: Phước Lộc Thọ Của Người Mê Tín

Bài giảng 28 phút
Đề tài: Phước Lộc Thọ Của Người Mê Tín
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

 

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Tìm Kiếm: Phước Lộc Thọ!

Huỳnh Quốc Bình

… đạo hay văn hoá của nhiều người Việt Nam không phải những loại mê tín, dị đoan do kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc của dân tộc Việt Nam mang vào để áp đặt trong suốt ngàn năm chúng đô hộ người Việt, và cố tạo sự ngu muội cho dân tộc chúng ta…

Continue reading

Posted in Những Chuyện Khó Nói, Tác giả Huỳnh Quốc Bình, Đời Sống Quanh Ta | 2 Comments