Trí Thức “Không Bằng Cục Phân”!

Huỳnh Quốc Bình

… từ kẻ trí trá trở nên trí thức hay tri thức thì rất khó, nhưng những ai có học cho nhiều mà không khôn lớn thật, chỉ lo khôn vặt hay láo cá vặt, thì việc trở thành kẻ trí trá, dễ như  trở bàn tay…

Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Audio: Than Thở!

Bài giảng 25 phút
Đề tài: Than Thở!
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Đức Tin Và Sự Mê Tín!

Bài giảng 25 phút
Đề tài: Đức Tin và Sự Mê Tín!
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Kiêu Ngạo!

Bài giảng 25 phút
Đề tài: Kiêu Ngạo
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Kính Chúa Yêu Người!

Bài giảng 24 phút
Đề tài: Kính Chúa Yêu Người
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Ai Cũng Phải Chết Một Lần!

Huỳnh Quốc Bình

LTG: Trong tháng 9 năm 2019 này, chúng tôi nhận mấy tin buồn về sự ra đi vĩnh viễn của một số cao niên và trung niên mà chúng tôi kính trọng, quý mến. Tại Oregon thì có tin buồn Ông Nguyễn Văn Quang đã lìa trần. Ông Quang là bào đệ của Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Y, chú ruột của Ca Nhạc Sĩ Đấu Tranh Nguyệt Ánh. Ông là cựu SVSQ khóa 11 Đồng Tiến, Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. Cựu Thiếu Tá Sở Công Tác, Nha Kỹ Thuật (Lôi Hổ) Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông sinh ngày 20 tháng 08 năm 1941. Mất ngày 23 tháng 09 năm 2019. Hưởng thọ 79 tuổi.
Chúng tôi cầu xin Ơn Trên an ủi những người thân yêu của Ông đang đau buồn, thương tiếc trước sự ra đi của Người.
(Huỳnh Quốc Bình và gia đình, thành kính phân ưu)

Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Audio: Tựa Như Điều Ác!

Bài giảng 26 phút
Đề tài: Tựa Như Điều Ác!
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment