Lời Giới Thiệu

Mọi thắc mắc về Trang Nhà này, quý thính giả và độc giả có thể liên lạc:

e-mail: huynhquocbinh@yahoo.com

Trang Nhà www.huynhquocbinh.net được sử dụng để quảng bá những bài vở liên quan đến chính trị, xã hội và niềm tin Thiên Chúa.

Trang Nhà này cũng để lưu trữ:

Âm thanh các bài giảng luận của Huỳnh Quốc Bình về niềm tin Thiên Chúa qua chương trình “Đời Sống An Bình” sau khi phát thanh mỗi ngày Thứ Hai lúc 7 giờ 30 tối (giờ Atlanta GA- miền Đông Hoa Kỳ), tức 4 giờ 30 chiều (giờ California-miền Tây Hoa Kỳ)

Quý thính giả khắp năm Châu có thể nghe qua mạng lưới toàn cầu (Internet) qua địa chỉ sau đây: www.atlantatiengnuoctoi.com

Mọi thắc mắc về Trang Nhà này, quý thính giả và độc giả có thể liên lạc qua phương tiện sau đây:

e-mail: huynhquocbinh@yahoo.com

This entry was posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s