Lời Giới Thiệu

Mọi thắc mắc về Trang Nhà này, quý thính giả và độc giả có thể liên lạc:e-mail: huynhquocbinh@yahoo.com

Trang Nhà www.huynhquocbinh.net được sử dụng để quảng bá những bài vở liên quan đến chính trị và xã hội mà chúng tôi tin rằng có lợi cho người Quốc Gia chống cộng và có lợi cho công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ tại Việt Nam ngày nay.

Trang Nhà này cũng để lưu trữ:

  1. Âm thanh các bài giảng luận của Huỳnh Quốc Bình về niềm tin Thiên Chúa qua chương trình “Đời Sống An Bình” sau khi phát thanh mỗi ngày Thứ Hai lúc 7 giờ 30 tối (giờ Atlanta GA- miền Đông Hoa Kỳ), tức 4 giờ 30 chiều (giờ California-miền Tây Hoa Kỳ)
  1. Âm thanh các chương trình hội luận “Chúng Ta và Thời Cuộc”, do Huỳnh Quốc Bình điều hợp trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi Atlanta, GA, USA. hằng tuần. Thời lượng cho các cuộc hội luận khoảng 45 phút mỗi tuần. (Vì hoàn cảnh cá nhân nên chương trình này đã tạm ngưng kể từ tháng 4 năm 2017)

Quý thính giả khắp năm Châu có thể nghe qua mạng lưới toàn cầu (Internet) qua địa chỉ sau đây: www.atlantatiengnuoctoi.com

Chương trình “Chúng Ta và Thời Cuộc” là diễn đàn để mọi người trình bày, thảo luận những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, và những biến chuyển xảy ra khắp nơi mà mọi người cần biết đến. Chương trình này dành cho những con dân Việt Nam yêu chuộng sự công bằng và lòng nhân ái, tự do thảo luận những điều ích lợi cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Như đã được giới thiệu ngay đầu Chương trình rằng: “Chương trình này không hoan nghênh những lời lẽ có lợi cho chế độ VC độc tài tại Việt Nam ngày nay.”

Chương trình “Chúng ta và thời cuộc” từng được thực hiện trên làn sóng của đài Việt Nam Hải Ngoại kể từ năm 2000 và đã chấm dứt vào cuối năm 2009. Và chương trình này từng được thính giả đài Việt Nam Hải Ngoại bình bầu hạng nhất trong những chương trình được thính giả ưa thích nhất trong 95 chương trình của đài.

Mọi thắc mắc về Trang Nhà này, quý thính giả và độc giả có thể liên lạc qua các phương tiện sau đây:

Binh Quoc Huynh
e-mail: huynhquocbinh@yahoo.com

 

 

This entry was posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s