Daily Archives: January 19, 2023

Muốn Phát Tài Phải “Loại” Chúa Ra

Huỳnh Quốc Bình Người thật sự có Chúa không thể là kẻ ăn lường, ở lận, gian xảo, điêu ngoa, tham lam, ích kỷ, và có những hành động đê tiện. *** Vào những này đầu năm Âm Lịch tức … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment