Audio: Bổn Phận và Trách Nhiệm Của Cơ Đốc Nhân

Bài giảng 26 phút (DT)
Đề tài: Bổn Phận và Trách Nhiệm Của Cơ Đốc Nhân
Giàng luận: Huỳnh Quốc Bình

This entry was posted in Uncategorized, Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

1 Response to Audio: Bổn Phận và Trách Nhiệm Của Cơ Đốc Nhân

 1. Bick nguyen says:

  Rat đúng và rất đây du mục su Bình
  Cám ơn mục su Binh
  Xin Thiên Chúa ban phuoc
  Nguyễn bick

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s