Audio: Sự Tai Hại Của Thói Quen Trễ Giờ

Bài giảng 24 phút (DT)
Đề tài: Sự Tai Hại Của Thói Quen Trễ Giờ
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

1 Response to Audio: Sự Tai Hại Của Thói Quen Trễ Giờ

  1. tom says:

    Người Việt đi làm không bao giờ trể giờ, thậm chí còn đi sớm hơn nửa hay một tiếng.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s