Author Archives: binhquochuynh

Audio: Sống Gương Mẫu và Khích Lệ

Bài giảng 25 phút tại Thánh Kinh Viện Việt Nam hay The Vietnamese Bible Institute (V.B.I.), Olympia, Washington, USA ngày 6 Tháng Tám, năm 2016. (KHÔNG phát thanh trên radio) Đề tài: Sống Gương Mẫu và Khích Lệ Giảng luận: … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Người Chết Theo Mùa Đông! Chết Vì Khí Độc Carbon Monoxide

Huỳnh Quốc Bình Hằng năm tôi quảng bá lại bài viết này để nhắc mọi người và nhắc chính mình về loại khí độc Carbon Monoxide. Tôi sẽ không đăng tải bài này nữa khi không còn ai chết bởi … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình, Đời Sống Quanh Ta | 3 Comments

Audio: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!

Bài giảng 24 phút (DT) St.Đề tài: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình Nội dung chính:Chúng ta cần cảm tạ Chúa một cách hết lòng. Chúng ta sẽ không cảm tạ Chúa theo kiểu xác thịt, … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Tạ Ơn Trời Cảm Ơn Người

Bài giảng 24 phút (DT) St.Đề tài: Tạ Ơn Trời Cảm Ơn Người!Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình    

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Đền Ơn Đáp Nghĩa

Bài giảng 24 phút (DT)Đề tài: Đền Ơn Đáp NghĩaGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Bàn Về Thái Độ Vô Ơn!

Huỳnh Quốc Bình …Bọn người vô ơn là cái bọn thách thức, bẹo gan, và bỉ mặt đồng hương Việt Nam tị nạn cộng sản, khi chúng chọn làm ăn và giao du với đảng cướp Vc trong vị trí … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

Audio: Thái Độ Vô Ơn

Bài giảng 24 phút (DT)Đề tài: Thái Độ Vô ƠnGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | 1 Comment

Xoá Nợ Thẻ Tín Dụng

Huỳnh Quốc Bình … Nghe đến hai chữ xoá nợ, có lẽ quý bạn đọc sẽ phì cười vì yếu tố phi lý của nó, nhưng đây là những điều “khó tin nhưng có thật”… Bài viết “Xoá Nợ Thẻ … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình, Đời Sống Quanh Ta | 1 Comment

Audio: Dạy Trẻ Như Bón Cây

Bài giảng 26 phút (DT) Đề tài: Dạy Trẻ Như Bón Cây Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Vài Cách Dạy Trẻ Con

Bài giảng 25 phút (DT) Đề tài: Vài Cách Dạy Trẻ Con Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment