Author Archives: binhquochuynh

Audio: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!

Bài giảng 24 phút (DT) St.Đề tài: Tạ Ơn Chúa Cho Đời Này!Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình Nội dung chính:Chúng ta cần cảm tạ Chúa một cách hết lòng. Chúng ta sẽ không cảm tạ Chúa theo kiểu xác thịt, … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Tạ Ơn Trời Cảm Ơn Người

Bài giảng 24 phút (DT) St.Đề tài: Tạ Ơn Trời Cảm Ơn Người!Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình    

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Đền Ơn Đáp Nghĩa

Bài giảng 24 phút (DT)Đề tài: Đền Ơn Đáp NghĩaGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Bàn Về Thái Độ Vô Ơn!

Huỳnh Quốc Bình …Bọn người vô ơn là cái bọn thách thức, bẹo gan, và bỉ mặt đồng hương Việt Nam tị nạn cộng sản, khi chúng chọn làm ăn và giao du với đảng cướp Vc trong vị trí … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình, Đời Sống Quanh Ta | Leave a comment

Audio: Thái Độ Vô Ơn

Bài giảng 24 phút (DT)Đề tài: Thái Độ Vô ƠnGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | 1 Comment

Xoá Nợ Thẻ Tín Dụng

Huỳnh Quốc Bình … Nghe đến hai chữ xoá nợ, có lẽ quý bạn đọc sẽ phì cười vì yếu tố phi lý của nó, nhưng đây là những điều “khó tin nhưng có thật”… Bài viết “Xoá Nợ Thẻ … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình, Đời Sống Quanh Ta | 1 Comment

Audio: Dạy Trẻ Như Bón Cây

Bài giảng 26 phút (DT) Đề tài: Dạy Trẻ Như Bón Cây Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Vài Cách Dạy Trẻ Con

Bài giảng 25 phút (DT) Đề tài: Vài Cách Dạy Trẻ Con Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Phải Biết Thỏa Lòng

Bài giảng 25 phút (DT) Đề tài: Phải Biết Thỏa Lòng Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Ăn Năn Sám Hối

Bài giảng 25 phút (DT)Đề tài: Ăn Năn Sám HốiGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment