Audio: Truyền Giáo Bằng Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng!

Thuyết trình: Huỳnh Quốc Bình

Bài thuyết trình và hội thảo ngày 23 tháng 6 năm 2013

Tại: The Vietnamese Bible Institute (Thánh Kinh Viện Việt Nam)

https://www.thevbi.net/

Đề tài: Truyền Giáo Bằng Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng! (37 phút)

Trình bày thêm đề tài thuyết trình (18 phút)

Ai nên nghe

Quý mục sư, tín hữu nào có hoài bão về công tác chứng đạo, và những ai tin Chúa lâu năm nhưng chưa lần nào mở miệng làm chứng với người khác về ơn phước Chúa và sự cứu rỗi của Ngài.

Ai không nên nghe

Mục sư, giáo sĩ và tín hữu nào cho rằng giáo phái của mình mới là chánh phái, còn các giáo phái khác là “tà phái”, hay “tà đạo”, cho dù các giáo phái đó vẫn tin thờ Chúa Ba Ngôi.

Một số điểm chính trong bài thuyết trình:

Ngày nay, thế giới đã có nhiều bằng chứng rằng, cả thế kỷ qua, các chế độ độc tài hay cộng sản đã thống trị và tung hoành nhiều nơi trên thế giới, là do giỏi tuyên truyền và biết sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền đạt những điều chế độ muốn người khác nghe, thấy, để nhập tâm, rồi bị mê hoặc và trở thành công cụ hay tay sai cho kẻ ác.

Con cái ma quỷ biết sử dụng phương tiện thuyền thông cho mục tiêu bất chính, gian ác, còn phía con dân Chúa đã xem nhẹ các phương tiện này, nhiều nơi trên vùng đất tự do vẫn còn bị bỏ ngõ, để mặc cho con cái ma quỷ lộng hành. Riêng tại Việt Nam sau ngày 30-4-75 cho đến nay, các phương tiện truyền thông đều nằm trong tay đảng Việt cộng.

Những người ở xứ cộng sản, quanh năm suốt tháng phải đọc, phải nghe, phải thấy những điều dối trá, một chiều, mà không có điều kiện kiểm chứng, họ là nạn nhân của chính sách “tẩy não con người”, hoặc trở thành một bộ óc “đần độn” không đến từ Thiên Chúa.

Nếu con dân Chúa để cho con cái ma quỷ ngang nhiên mang tội lỗi vào trong thế gian mà mình không quảng bá lời Chúa để chế ngự hay ảnh hưởng những điều xấu, quả là một điều thiếu sót, nếu không muốn nói đó là một cái tội đối với Chúa.

Lối suy nghĩ có tính cách tạo sự giới hạn công việc quảng bá sự cứu rỗi của Chúa, là ý tưởng ma quỷ muốn gieo vào đầu con dân Chúa chứ không phải ý Chúa. Chúa Cứu Thế Jesus từng phán, Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. (Mác 16: 15b)

Sứ đồ Phao-lo đã khuyên hay dặn dò Ti-mô-thê rằng, “Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. (2 Ti-mô-thê 4: 2)

Điều đáng bận tâm, ngày nay sách vở của phía Tin Lành Việt Nam rất giới hạn nếu không muốn nói là con số không to tướng so với các tôn giáo khác, đến mức báo động.

Chương trình truyền hình hoặc truyền thanh, gọi là chứng đạo hay truyền giảng, không chiếm được 1% tổng số tiết mục chính trị, văn hóa, nghệ thuật và những thứ nhảm nhí ngoài đời.

Phía Tin Lành Việt Nam, nếu không có khoảng một trăm quyển sách của Mục Sư Phan Thanh Bình, hầu hết là những sách độc đáo về chứng đạo, cũng như những sách của một số mục sư Việt Nam khác, không biết lấy gì mà đọc.

Đa số sách tiếng Việt còn lại là của tác giả ngoại quốc, được dịch sang tiếng Việt. Sách của tác giả ngoại quốc có nhiều điều rất xa lạ với văn hóa người Việt. Người Tin Chúa đọc còn khó hiểu thì mong gì người xa lạ với niềm tin của Chúa, có thể chia sẻ với chúng ta?

Hằng ngàn mục sư Việt Nam trong và ngoài nước, với hằng trăm vị có bằng tiến sĩ mà sách tiếng Việt không đủ để tín hữu đọc mà phải “vay mượn” của người ngoại quốc là điều cần được xem lại.

Các giáo phái Tin Lành cần xem lại tính “Hiệp nhất” mà quý mục sư, giáo sĩ thường đề cao. Thực chất, chúng ta chỉ “bằng mặt thay vì bằng lòng nhau”. Trong khi mọi người luôn nhắc lời Sứ đồ Phao-lô đã khuyên chúng ta, “….Khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau” (I Cô-rin-tô 1:10)

Truyền giảng lời Chúa bằng phương tiện truyền thông đại chúng là công việc có tính cách “mưa dầm thấm đất”, chứ không phải chỉ ồn ào với kết quả biểu kiến.

Tôi có thể nói, mấy Thập Niên qua, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của các giáo phái, đã thất bại trong việc phát triển đạo của Chúa trong cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại. Nếu hôm nay tôi được nói lại nhận xét của mình, tôi xin được nói rằng, đã đến lúc chúng ta cần xem lại công việc truyền giáo và sống đạo của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục bị thất bại.

Đồng hương Việt Nam ở ngay “cái lỗ mũi” của mình mà mình không dám mở miệng giới thiệu về sự cứu rỗi của Chúa, mà đòi về Việt Nam truyền giáo là sao? Bằng chứng là có nhiều mục sư Việt Nam đã đổ xô về Việt Nam để truyền giáo cho người Việt, thay vì dồn nỗ lực cho việc truyền gjáo tại địa phương nơi mình có mục vụ. Ở Việt Nam đâu có thiếu mục sư, giáo sĩ.

Các giáo phái Tin Lành cần hiệp nhất trong công tác truyền giáo, để mang mọi người đến sự cứu rỗi của Chúa, thay vì chỉ loay hoay tìm cách mang mọi người đến nhà thờ hay giáo phái của mình.

Mục tiêu mang mọi người đến với sự cứu rỗi của Chúa sẽ không thay đổi, nhưng phương cách chứng đạo cần phải được điều chỉnh sao cho thích hợp.

Nếu nghe xong, quý vị thấy thích, xin vui lòng chuyển cho những mục sư, giáo sĩ, tín hữu khác cùng nghe. Bài thuyết trình này KHÔNG quảng bá ngoài công chúng.

Mọi thắc mắc hay muốn trao đổi thêm, xin vui lòng liên lạc: huynhquocbinh@yahoo.com

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s