Daily Archives: June 12, 2017

Chết Cho Lẽ Phải Là Cái Chết Thật Đáng Phục

Huỳnh Quốc Bình Tin tức cho biết, ông Ricky John Best một giáo dân Công Giáo, 53 tuổi, một cựu chiến binh Hoa Kỳ với 23 năm quân ngũ, là một trong hai người đã bị một tên cuồng tín … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Ông Ricky Best, “vị tử đạo” thời nay; vợ Việt là người mộ đạo

Bà Mỹ-Hạnh Best đã xúc động sau khi nhận được lá cờ phủ quan tài của chồng bà. (Scott Olson/ Getty Images)

Posted in Uncategorized | Leave a comment