Thư Mời Tham Dự Buổi Thuyết Giảng

Chúa Nhật ngày 22 tháng 4 năm 2018
Xin trân trọng mời quý thính giả đồng hương, tín hữu của chương trình phát thanh “Đời Sống An Bình, vùng Oklahoma City, OK đến ” Nghe Những Điều Ít Ai Muốn Đụng Đến!”

10am-11am: Thờ Phượng Chúa và Giảng Luận (Nói tiếng Việt và tiếng Mỹ)
Đề tài: “Sống Gương Mẫu và Khích Lệ Người Khác”

11:15am-1:00pm: Truyết trình—Tiệc trà và thảo luận (Nói tiếng Việt)
Đề tài: “Cha Mẹ Cao Niên và Con Cái Trưởng Thành”

Địa điểm:
Hội Thánh Tin Lành Nguyên Thủy
2712 NW 23rd Street, Oklahoma City, OK 73107180410-Flyers thuyet trinh- giang luan- Oklahoma-C

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s