Daily Archives: September 21, 2018

Những Người “Không Thích Chuyện Chính Trị” Là Ai?

Huỳnh Quốc Bình … Chẳng lẽ họ sợ kêu gọi cầu nguyện cho đất nước Việt Nam rồi mắc tội “dính dấp đến chính trị” chăng? Hay cầu nguyện cho Việt nam rồi ngại ma quỷ nó buồn và VC … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment