Audio: Mùa Chay Ăn Năn Hay Lên Án?

Bài giảng luận 25 phút

Đề tài: Mùa Chay Ăn Năn Hay Lên Án?
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Bài giảng này có thể sẽ làm cho một vài cá nhân thích bám trụ, say mê quyền lực trong vỏ bọc “thiêng liêng” của giáo quyền; và những ai tự hào rằng, “Tôi không thích chuyện chính trị”, sẽ phiền lòng.

Những điểm tiêu biểu trong bài giảng:

Hằng năm tại các Nhà Thờ, Thánh Đường, qua các phương tiện truyền thông, chúng ta được nghe nhiều bài giảng, bài viết với những lời bình phẩm hoặc lên án Giu-đa một cách gắt gao, hùng hồn.

Mọi người lên án Giu-đa là vì ông đã bán thầy của mình chỉ vì ba mươi nén bạc.

Giu-đa đã chỉ điểm cho binh lính La-mã bắt thầy của mình bằng cái hôn giả dối, nhưng sau đó Giu-đa đã ăn năn, ném bạc trả lại, và đi thắc cổ tự tử.

Dù hành động tự tử không phải là giải pháp để Giu-đa đền sạch tội, nhưng theo tiêu chuẩn của con người bình thường, đối với tôi, Giu-đa vẫn còn khá hơn những ai đang giỏi đóng kịch trong vỏ bọc “đạo đức” mà Chúa Cứu Thế Jesus từng lên án là thành phần đạo đức giả của xứ Do Thái ngày xưa cũng như ngày nay.

Nếu chúng ta nhận mình là con dân Chúa hay “con cái của sự sáng”, có bao giờ chúng ta tự hỏi:

– Ngày xưa Giu-đa phản Chúa, còn ngày nay chúng ta thì sao?

– Giu-đa chỉ điểm để binh lính La-mã bắt thầy của ông bằng cái hôn giả dối. Ngày nay chúng ta có hãm hại anh em mình bằng những lời đạo đức ngoài môi hay không?

– Giu-đa phản Chúa chỉ vì ba mươi nén bạc, chúng ta có phản chúa vì say mê chạy theo vật chất hay quyền lực của đời này hay không?

Những câu hỏi trên tôi không loại trừ một vài cá nhân trong hàng ngũ giáo quyền, đó là những thành phần thích bám trụ, say mê quyền lực trong vỏ bọc “thiêng liêng”

– Giu-đa ăn năn, ném bạc trả lại, sau khi nhận ra: “Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội…” Còn chúng ta có dám từ bỏ những gì không thuộc về mình hay không?

– Chúng ta có ăn năn, sám hối, và tự xử khi nhận ra tội lỗi của mình, hay tìm cách che đậy?

– Chúng ta có dám cho rằng mình xứng đáng là “con trời” hay người lương thiện, đạo đức, để lên án Giu-đa phản Chúa hay không?

Kinh Thánh đã bày tỏ rằng, trước khi Chúa Cứu Thế Jesus bị bắt đi, trong cơn sầu não Ngài đã cầu xin với Đức Chúa Cha rằng, “Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con! Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha” (Mat 26:39).

Trong thân xác của con người trần gian, Chúa Cứu Thế Jesus chịu tra tấn vô cùng dã man, nên Ngài không chỉ đau đớn về thể xác, nhưng cũng cô đơn về tinh thần, vì các môn đồ bỏ chạy, Đức Chúa Trời đã quay lưng, bởi bao nhiêu tội lỗi của nhân loại đổ lên Ngài. Trong cơn đau đớn tột cùng, Chúa Jesus đã kêu lên rằng, “Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi…”

Căn cứ vào bốn sách Phúc Âm trong Kinh Thánh Tân Ước và những điều được viết bàn bạc nhiều chỗ trong Thánh Kinh, chúng ta phải hiểu rằng, nếu Đức Chúa Trời không muốn, thì Giu-đa không thể gián tiếp hay trực tiếp giết Chúa bằng cách nộp Chúa cho kẻ gian. Người Do Thái không giết được Chúa, vì Chúa Cứu Thế Jesus là Con Trời, là Thiên Chúa Ngôi Hai.

Vậy thì câu hỏi được đặt ra là, ai đã giết Chúa Jesus? Câu trả lời trong phần kết luận của bài giảng.

Nghe xong, nếu quý vị và các bạn thấy thích, xin vui lòng giúp chuyển cho nhiều người khác.

Nhiều bài giảng khác trong chương trình “Đời Sống An Bình” được lưu trữ tại đây:
https://huynhquocbinh.net/category/doi-song-an-binh/page/2/

Huỳnh Quốc Bình
E-mail: huynhquocbinh@yahoo.com

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s