Daily Archives: February 14, 2022

Đầu Năm Khai Bút Trễ: Xin Lan Man Vài Chuyện Dễ Mếch Lòng

Huỳnh Quốc Bình …Tài nói chuyện giãn dị nhưng sâu sắc, và cách cư xử khiêm nhường của vị Linh Mục Công Giáo trẻ tuổi đã làm cho người tử tế phải biết tôn trọng ông… Trong sinh hoạt hằng … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment

Audio: Tôn Trọng và Tự Trọng

Bài giảng 24 phút (DT)Đề tài: Tôn Trọng và Tự TrọngGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | 1 Comment