Daily Archives: March 24, 2022

Chiến Tranh Hạt Nhân và Sự Bình An Từ Thiên Chúa

Huỳnh Quốc Bình … Nếu Cơ Đốc Nhân Donald Trump vẫn còn là Tổng Thống của Hoa Kỳ, chắc chắn Putin sẽ không tấn công Ukraine hay không dám tấn công Ukraine… Nhà truyền giáo trứ danh của Hoa Kỳ, … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment