Audio: Mẹ Chồng Nàng Dâu

Bài giảng 27 phút
Đề tài: Mẹ Chồng Nàng Dâu
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

2 Responses to Audio: Mẹ Chồng Nàng Dâu

  1. fye360 says:

    Câu chuyện dẫn dụ trong bài giảng rất hay. Nếu quảng bá rộng rãi thì tiệm Thuốc Bắc sẽ tìm đến để chia tiền commission với Mục Sư Huỳnh Quốc Bình. 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s