Audio: Tuân Phục Chính Quyền! Không Tuân Phục Đảng Cướp!

Bài giảng 16 phút

Đề tài: Tuân Phục Chính Quyền! Không Tuân Phục Đảng Cướp!

Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Vài điểm tiêu biểu trong bài giảng:

Đảng CSVN là một băng đảng tội ác, chúng đã và đang cướp của giết người tại Việt Nam ngày nay. Nhà nước VN hiện nay là một loại nhà nước côn đồ, chứ không phải hình ảnh của một chính quyền mà Thánh Kinh mô tả.

Cái gọi là “nhà nước XHCN” là tập của một đảng cướp, là phường thảo khấu, là cái đám buôn dân bán nước. Một chế độ hay một nhà cầm quyền côn đồ, gian ác, chuyên cướp của giết người… Thì không thể là một chính quyền do Thiên Chúa thiết lập, mà phải đến từ ma quỷ.

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s