Daily Archives: October 7, 2020

Audio: Con Người Thánh!

Bài giảng 35 phút tại Thánh Kinh Viện Việt Nam hay The Vietnamese Bible Institute (V.B.I.), https://www.thevbi.net Olympia, Washington, USA. Hội Thảo lần thứ nhì. Đề tài: Con Người ThánhGiảng luận: Huỳnh Quốc Bình Nội dung bài giảng luận nhằm … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment