Audio: Gần Tới Lễ Giáng Sinh!

Bài giảng 25 phút, nhập đề dài dòng nhưng kết luận thật ngắn gọn. (DT)
Đề tài: Gần Tới Lễ Giáng Sinh
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Một số ý chính:

Nếu quanh năm suốt tháng chúng ta chỉ loay hoay, lăng xăng tổ chức Tiệc Tạ Ơn, Lễ Tạ Ơn, Tiệc Giáng Sinh, Lễ Giáng Sinh, Tiệc Tất Niên, Tiệc Mừng Năm Mới Dương Lịch, hay Tiệc Mừng Năm Mới Âm Lịch, mà không lần nào chúng ta nói hoặc làm nổi bật về Sự Cứu Rỗi Của Thiên Chúa qua Chúa Cứu Thế Jesus, có lẽ chúng ta cần phải xem lại đức tin của mình.

Nếu chúng ta gặp ai cũng mời, rủ đi nhà thờ, cũng muốn người ta quỳ gối cho mình cầu nguyện tiếp nhận Chúa, hay tin Chúa nhưng lại bưng tai, bịt mắt trước tiếng rên siết của những nạn nhân của các thế lực độc tài gian ác, để mình được tiếng “thiêng liêng”, chúng ta cần xem lại Thánh Kinh để nhớ Chúa đã dạy những gì.

Nếu chúng ta chỉ thích tuyên bố “tôi không làm chính trị”, “tôi không muốn dính dấp đến chính trị” và chủ trương ai sống chết mặc họ; có lẽ chúng ta cần xem lại cái gọi là “tình yêu thương” mà mình luôn miệng nói hoặc giảng cho người khác nghe.

Nếu chúng ta chỉ duy nhất thích về Việt Nam giảng đạo mà lại lơ là việc làm chứng đạo đối với những người kề cận chúng ta, những người sống chung quanh chúng ta, nhất là những đồng hương Việt Nam trong cộng đồng nơi chúng ta cư ngụ; thiết nghĩ, chúng ta cũng cần xem lại đức tin và công việc “giảng đạo” của chúng ta.

Tại sao tôi nói như thế. Xin thưa: Đồng hương Việt Nam ở “sát nách” mình, hoặc ở trước “lỗ mũi” của mình, mà mình không dám giới thiệu một lời về sự cứu rỗi và những ơn phước Chúa mình đã nhận được; có lẽ, mình cũng cần xem lại chức vụ mà mình đã nhận lãnh.

Nếu chúng ta không làm được những gì tôi liệt kê ở trên, chúng ta cần xem lại danh xưng “Con Dân Chúa” giống như chúng ta từng vỗ ngực tự hào rằng, “Tôi là người Tin Lành” hay “Tôi là người Công Giáo.”


Còn nhiều điểm khác rất dễ mất lòng người nghe nhưng đã được tôi trình bày thẳng thắn trong bài giảng này.


Xin quý vị vui lòng chuyển tiếp đến nhiều người khác. Xin đa tạ!
Trân trọng,
Huỳnh Quốc Bình
Email: huynhquocbinh@yahoo.com

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s