Audio: Giữ Vững Đức Tin

Bài giảng luận 25 phút (DT)
Đề tài: Giữ Vững Đức Tin
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Vài điểm chính trong bài giảng:

Có thể chúng ta từng đi nhà thờ hai ba chục năm, nhưng đi chỉ để đi, hoặc chỉ để xin xỏ những ơn phước cho đời này mà lại xem nhẹ hay rất mơ hồ về Nước Thiên Đàng.

Có thể chúng ta đi nhà thờ hằng tuần, quyển Kinh Thánh luôn trên tay, nhưng không chú trọng đến những gì đã chép trong đó. Vì thế, đức tin chúng ta thật lạng quạng, có những lời nói và hành xử không khác chi những kẻ vô đạo.

Nếu chúng ta chỉ tự hào về dân tộc mình, dòng họ mình, gia đình mình, hoặc chính bản thân mình mà lại xem thường những lời dạy trong Kinh Thánh, hãy coi chừng: Việc đi nhóm hay đi xem lễ của chúng ta chỉ tốn thì giờ, tốn tiền ga, và điện nước của chính mình, của nhà thờ, hay của người khác mà thôi.

Nếu chúng ta nhận mình là người có Chúa, cho dù ở vị trí nào trong Tin Lành hay Công Giáo, chúng ta cũng phải chú tâm về vấn đề sống đạo. Dứt khoát không làm dáng đạo đức nhưng phải thật sự đạo đức, và phải học hỏi lời Kinh Thánh để sống mỗi ngày. Thà chúng ta học ít mà làm theo, còn hơn biết quá nhiều về lời Chúa mà vẫn thích làm ngược lại.

Còn nhiều điểm khác nữa…

Sau khi nghe xong, nếu quý vị có sự cảm động trong lòng, xin vui lòng chuyển bài giảng này cho nhiều người khác. Xin đa tạ!

Trân trọng,

Huỳnh Quốc Bình

E-mail: huynhquocbinh@yahoo.com

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s