Daily Archives: October 7, 2022

Thiên Đàng và Địa Ngục Không Thể Là Bạn

Huỳnh Quốc Bình …Những kẻ phạm tội tà dâm không chịu ăn năn sám hối, bọn tham quyền cố vị, đám gian lận tiền bạc, hiểm độc, dối trá, lưu manh, có những hành động hãm hại người, và cư … Continue reading

Posted in Những Chuyện Khó Nói, Tác giả Huỳnh Quốc Bình | Leave a comment